กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นบริการผปก.ไทยสู่ความสำเร็จในตลาดโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์ปีก ปริมาณ 939,232,545 กิโลกรัม มูลค่า 109,465,106,556 บาท ในปี 2563 จัดเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์ปีก อันดับที่ 4 ของโลก รองจาก บราซิล อเมริกา และ สหภาพยุโรป ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ในการบริการ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศคู่ค้า ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมาตรฮาลาลสำหรับประเทศคู่ค้ามุสลิมทั้งนี้ ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 02-653-4444 ต่อ 3153

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐