กกต.ขอเชิญฟังสัมมนาวิชาการนานาชาติ

กกต. ขอเชิญฟังสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Democracy & Election : Key Ingredient for a Successful Community”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดศรีสะเกษกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิซาการนานาซาติ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ “Democracy & Election : Key Ingredient for a Successful Community “ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐