นร.สาธิตจุฬาฯคว้า8เหรียญทอง8เหรียญเงินประกวดผลงานนวัตกรรมระดับโลกที่ญี่ปุ่น

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัลแห่งความสามารถทางด้านนวัตกรรมเทียบชั้นนวัตกรมืออาชีพในระดับนานาชาติจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับโลก “Japan Design, Idea And Invention Expo (JDIE 2021)” ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยคว้ามาได้ 8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน ด้วยผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่เต็มเปี่ยมของนวัตกรตัวน้อย จากการส่งเสริมและสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม

นวัตกรคนเก่งจากรั้วสาธิตจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงินจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รางวัลเหรียญทอง
– “ระบบห้องน้ำอัจฉริยะ ระเบิดความสนุกสำหรับชีวิตวิถีใหม่ (FunPlosion – Smart Bathroom in the New Normal)” ผลงานของ ด.ญ.ปราณรัก บ่ายคล้อย ด.ญ.ภารวี หนองหารพิทักษ์ ด.ช.ภูริชา หนองหารพิทักษ์ ด.ช.กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์ และ ด.ช.ญาณวัฒน์ กฤษดาธานนท์ เป็นนวัตกรรมออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ตู้อัจฉริยะที่สามารถตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ไฟ เสียง ภาพหน้าจอ และกลิ่นในห้องน้ำ มีอุปกรณ์เสริมฆ่าเชื้อโรค ลดการสัมผัส ควบคุมผ่านแอพและเสียง

– “ไอเมดิแคร์ โซลูชั่น (iMedicare Solution” ผลงานของ ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง และ ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย เป็นนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นที่ช่วยเตือน/บันทึกการใช้ยา ขอความช่วยเหลือ และเชื่อมต่อนัดหมายแพทย์ประจำตัวได้

– “ชุดอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายในผู้ป่วยติดเตียง (Muvtivate : Muscle and Movement Stimulation Versatility Tool – for Elderly)” ผลงานของ ด.ช.ธิปก ตั้งศิริพัฒน์ ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์ ด.ช.ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย ด.ช.ณัฐธรรม โอสรประสพ ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย และ ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์ (โรงเรียนบางกอกพัฒนา) เป็นนวัตกรรมพัฒนาสมองและพัฒนาข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทุกส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รางวัลเหรียญเงิน
“TRAVEL POTTY ห้องน้ำสัตว์เลี้ยงพกพา” ผลงานของ ด.ช.วิน บุญญานุสาสน์ ด.ญ.สลิล บุญญานุสาสน์ ด.ญ.บุญญาดา แสงมณี และ ด.ช.ปรมิศวร์ แสงมณี เป็นนวัตกรรมที่ทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายใจกับการขับถ่าย ใช้งานง่ายไม่เปรอะเปื้อน เก็บล้างทำความสะอาดง่าย

“เครื่องจ่ายวิตามินทันใจ (EFFERVESCENT DISPENSER)” ผลงานของ ด.ญ.บุญญาดา แสงมณี ด.ช.ปรมิศวร์ แสงมณี ด.ช.วิน บุญญานุสาสน์ และ ด.ญ.สลิล บุญญานุสาสน์ เป็นนวัตกรรมสำหรับรวบรวมวิตามินหลากหลายชนิดไว้ด้วยกัน ให้ง่ายต่อการเลือกใช้ ออกแบบให้ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา

– “แปรงสีฟัน 3 รวมเป็น 1 (3 in 1 Travel Toothbrush)” ผลงานของ ด.ญ.พริมลักษณ์ บวรวาณิชย์ ด.ช.ทศ บวรวาณิชย์ และ ด.ช.ปวริศร์ ตันตระรัตนะ เป็นนวัตกรรมที่ครบครันเรื่องของแปรงสีฟัน ที่มียาสีฟัน และ ไหมขัดฟันในตัว ใช้งานง่ายและสะดวกมาก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ พกพาสะดวก

“กล่องสี เอ็มไอวาย (MIY Coloring)” ผลงานของ ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ ด.ญ.ชญาภา ศรีวรวิไล ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล ด.ญ.ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ และ ด.ญ.พิชา บัณฑิตชุติกุล เป็นนวัตกรรมที่ช่วยนการผสมสีให้ได้สีที่ตรงใจและสามารถจดบันทึกส่วนประกอบการผสมสี ไม่ว่าจะผสมใหม่กี่ครั้งก็จะได้สีเดิมที่ต้องการอยู่เสมอ

“คิดส์เพลิน (Kid Play & Learn)” ผลงานของ ด.ช. ธิปก ตั้งศิริพัฒน์ ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์ ด.ช.ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย ด.ช.ณัฐธรรม โอสรประสพ ด.ญ. ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย และ ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์ (โรงเรียนบางกอกพัฒนา) เป็นนวัตกรรมเกมสำหรับเด็กยุคใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะติดเกม ติดมือถือมากขึ้น โดยการนำการละเล่นพื้นบ้านของไทยและนำความรู้ทางด้านจิตเวชมาพัฒนาเกม เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนเล่นเกมที่ช่วยพัฒนาสมอง สมาธิและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

“Shuttlecock Pro” ผลงานของ ด.ญ.ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ ด.ญ.ปัญญากัญญ์ ไตรทางกูร ด.ช.บารเมษฐ์ เจริญชัยสมบัติ และ ด.ช.หฤษฎ ปุณณาภิรมย์ เป็นนวัตกรรมฝึกทักษะแบดมินตันสามารถปรับใช้รับลูกแบดมินตันได้ตามความสามารถจำนวนลูกที่เข้าเป้าหมาย เก็บสถิติไว้เพื่อวัดทักษะความแม่นยำ และยังสามารถวางแผนการฝึกซ้อมแต่ละรายบุคคล

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม รางวัลเหรียญทอง
“โปรแกรมการสอนสะกดนิ้วมือในภาษามืออเมริกันโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (INFING: INtelligent ASL FINGerspelling tutoring system)” ผลงานของ นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์ รัชพล ธรรมจาโร นาราภัทร เห็นการไกล ภิญญดา ธัญญวรรณ์ และ วณิช เชี่ยววณิชชา เป็นนวัตกรรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ภาษามือแบบอัตโนมัติโดยการใช้เทคโนโลยีการรู้จำท่าสะกดนิ้วมือแบบใหม่

– “ชุดทดสอบบอแรกซ์ชนิดเจล (Jelly Borax Tube Kit)” ผลงานของ นายพิรัชย์ อัศวกาญจน์ ด.ญ.ปภาดา อัศวกาญจน์ น.ส.กัลยรักษ์ อัศวกาญจน์ และ น.ส.รมณ อัศวกาญจน์ เป็นนวัตกรรมใช้เพื่อทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร ใช้งานง่าย และไม่ต้องอาศัยความชำนาญในการใช้งาน


– “Less Snore More Sleep”
ผลงานของ น.ส.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน ด.ช.มัชฌิชา สุวิชชโสภณ และ ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ เป็นนวัตกรรมลดการนอนกรน ปรับสมดุลการนอน ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย AI ที่ช่วยตรวจจับการนอนกรน การหยุดหายใจขณะหลับสำหรับผู้ใช้แต่ละบุคคล

“โปรแกรมฝึกคลื่นสมองด้วยเทคนิคสะท้อนกลับ ป้องกันสมองเสื่อมและลดปัญหาความรุนแรงจากสมาธิสั้น (TRaIN)” ผลงานของ ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ ด.ช.ธีรภาส อภินันท์กูล และ ด.ช.สุธีพันธุ์ โขวิฑูรกิจ เป็นนวัตกรรมจับสัญญาณคลื่นสมอง เพื่อฝึกฝนให้สามารถตั้งสมาธิจดจ่อ คลายความกังวล และเปลี่ยนเป็นการใช้สมาธิที่เพ่งสูงสุด
“Up lift shift life” ผลงานของ ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน ด.ญ.ณิชาภัทร โกมลบุตร ด.ช.ปัณณทัต จิตรภักดี ด.ญ.นภาพร ลี่ดำรงวัฒนากุล และ นายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ใช้งานนั่งอยู่ในท่าทางที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (ออฟฟิสซินโดรม)

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม รางวัลเหรียญเงิน
“ปากกาต้านโรคระบาด (Anti-Pandemic Pen)” ผลงานของ ด.ช.ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์ และ ด.ช.บุณยกร สัมฤทธิวนิชชา หลิวสุวรรณ เป็นนวัตกรรมต่อต้านโรคระบาดจึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น มีฟังก์ชันสเปรย์เเอลกอฮอลล์และสบู่เหลวแบบโรลออน

“พราวด์(มะ)พร้าว (ECO NUT)” ผลงานของด.ญ.ณิชานันท์ ทรัพย์สมพล ด.ญ.ณฐพร พิบูลย์รัตนกิจ และ ด.ญ.ลภัสรดา ภาษีผล เป็นนวัตกรรมวัสดุทดแทนพลาสติกและหนังสัตว์จากผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนํามาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าชอปปิง พวงกุญแจ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow