โควิดแม่ฮ่องสอนระทึก!คลัสเตอร์สบเมยระบาดไม่หยุด

คลัสเตอร์สบเมยระบาดไม่หยุดส่อเค้ากระจาย หลังพบกลุ่มผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ด้าน สพป.มส 2 ประกาศปิดสั่งปิดสถานศึกษาในศูนย์บริหารการจัดการศึกษา 3 ศูนย์แม่คะตวน แม่สวด และสบเมย 6-20 ก.ย. 64

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การควบคุมโรคกรณีการระบาดในคลัสเตอร์ ที่เป็นพื้นที่ปิด เช่น พื้นที่พักพิงชั่วคราว ผู้หนีภัยจากการสู้รบ หรือ หมู่บ้านตามแนวชายแดน นั้น ได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคแบบ ‘Bubble & Seal’ คือ ในกรณีที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน จะแยกกัก (Isolation) คนที่ติดเชื้อ หรือคนป่วยออกจากคนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายในบริเวณที่กำหนด และคุมไว้สังเกตจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ (เป็นระยะเวลา 28 วัน ในกรณีโรคโควิด)

สำหรับสถานการณ์ที่ อ.สบเมย ล่าสุด จากคลัสเตอร์ชุมชนชายแดน ได้มีมาตรการควบคุมโรค ห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้า – ออก ของหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านสบเมย , บ้านพะละอี , บ้านพะคุยแฮ , บ้านโกหง่อคี , บ้านปู่ทา , บ้านกลอเซโล , บ้านบุญเลอหลวง , บ้านบุญเลอน้อย และ บ้านโตแฮ โดยทั้ง 8 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ชายแดนไทย-เมียนมา ขณะนี้ทีมควบคุมโรคออกตรวจคัดกรองเชิงรุก คัดแยกกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในหมู่บ้านโดยมีการสุ่มตรวจด้วยชุดตรวจ ATK

การตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 9 รายล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา พบว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดอาศัย อยู่ในพื้นที่ อ.สบเมย เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มคลัสเตอร์ บ้านสบเมย โดย ผู้ป่วยมีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ ขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องทำงานกันอย่างหนัก ประกอบกับ เส้นทางคมนาคม ต้องใช้ทั้งเส้นทางรถ ทางเรือ และ การเดินทางเท้า ซึ่งทีมควบคุมโรคได้เข้าพื้นที่ดำเนินการคัดกรองเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นมา

ล่าสุด ชุดเรือเร็ว ของ กองร้อยทหารพรานที่ 3606 ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ 2 ลำ ให้การสนับสนุนส่งทีมแพทย์โรงพยาบาลสบเมยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปปฎิบัติงานบ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย และ รับผู้ป่วยโควิด 19 คลัสเตอร์ บ้านสบเมย ลงท่าเรือบ้านแม่สามแลบ จำนวน 7 ราย เพื่อเดินทางไปรักษาตัวต่อที่ รพ.แม่สะเรียง ทั้งนี้ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่นำเรือเร็วออกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และ รับผู้ป่วย ทางหน่วยได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณในเรือและเจ้าหน้าที่ที่ขับเรือก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกประกาศฉบับที่ 2 ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 กันยายน 2564 ประกอบด้วยสถานศึกษาที่อยู่ในศูนย์บริหารการจัดการศึกษาแม่คะตวน ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาแม่สวด และศูนย์บริหารการจัดการศึกษาสบเมย ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ห้ามผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนออกนอกพื้นที่ และกรณีโรงเรียนที่มีโรงเรียนพักนอน ให้นักเรียนพักนอนยังคงพักอยู่ที่หอพักเด็กนักเรียน ห้ามให้นักเรียนพักนอนกลับบ้านแต่อย่างใด โดยให้มีการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัดต่อไป

สำหรับการระบาดของโรคโควิดในพื้นที่อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เกิดการระบาดก่อนหน้าที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศชัยชนะ เป็นจังหวัดสีฟ้า ปลอดโรคโควิดได้ไม่นาน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow