ราศีพฤษภคนโสดจะได้พบรักที่ถูกใจแต่ควรระวังเรื่องสุขภาพ

สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. – วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนปุตตะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ กำลังวุ่นวายอยู่กับสิ่งใหม่ๆ เรื่องเด็กๆบุตรบริวาร ดาวเจ้าเรือนปุตตะได้มาตรฐานเกษตรบุตรบริวารจะประสบความสำเร็จ สร้างหลักฐานได้ มีความเป็นตัวของตัวเอง นำความชื่นใจมาให้ ดาวครูสถิตภพลาภะจะมีโชคลาภและผลประโยชน์ ราหูค้นทรัพย์จะมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทอง จึงควรระมัดระวังควรรอบคอบเรื่องการใช้จ่าย เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดี ส่วนมฤตยูทับราศีเกิด ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี จะได้สิ่งของหายาก เงินทองหมุนเวียนดีขึ้น จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ควรรอบคอบระวังการคบเพื่อนเพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เสียหายได้ง่าย การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้งทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย จะได้รับมอบหมายให้ติดต่อเจรจาประสานงานสำคัญและมีความรับผิดชอบสูง

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ดาวเจ้าเรือนศุภะเป็นเกษตรมีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนปุตตะจะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ กำลังวุ่นวายอยู่กับสิ่งใหม่ๆ เรื่องเด็กๆ บุตรบริวาร ราหูทับราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดี เพราะอาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ ดาวพฤหัสบดีจรในเรือนกัมมะ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการงาน ระวังการเสียรู้ทางการเงิน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการพักผ่อน หากท่านมีความเพียรพยายาม สุขุมรอบคอบ ก็จะสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานทำที่พึงพอใจ ควรอยู่อย่างสงบรู้เท่าทันเหตุการณ์ อาศัยความเพียรพยายามและความอดทนมาก จึงจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ ความรักค่อยๆ ลงตัว คนโสดจะได้พบรัก คนไม่โสดก็มีโชคเรื่องความรักเช่นกัน

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

เกตุสยามโคจรในเรือนการเงิน มีการหมุนเวียนทางการเงินดีขึ้น การเงินเดินสะพัดมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการเงินได้ ดาวประจำราศีเกิดโคจรอยู่ในเรือนพันธุ จะมีความสนใจความเป็นอยู่ในครอบครัว มีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะมีการคบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะได้ทำกิจกรรมสำคัญในครอบครัว เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า ควรนำคนรักไปเปิดเผยในสังคม คนที่มีครอบครัวแล้วก็สามารถครองรักกันได้ด้วยดี การมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานดีขึ้น การมอบหมายงานให้กับบริวารควรชัดเจน ทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น ปัญหาหนักจะถูกคลี่คลายลง จะรู้สึกสบายใจขึ้นกระชุ่มกระชวยใจขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

เกตุทับราศีเกิด คนทางไกลจะมาพบหรือจะมีการเดินทาง เดินทางไปไหนมักจะหลงทาง ฝันแม่น มักจะมีนิมิตรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ดาวการเงินเป็นเกษตรฐานะการเงินจะมั่นคงดีขึ้น แต่จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ส่วนดาวเสาร์ยังเล็งราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลคู่ครองคนรักให้ดี ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน คนที่ยังไม่มีงานทำจะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต เงินทองที่มีอยู่จึงถูกใช้ไปเพื่อปรับปรุงกิจการงานและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ มีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน มีเพศตรงข้ามมาสนใจหลายคนจึงหวั่นไหวได้ง่าย ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

ดาวประจำราศีเกิดได้มาตรฐานที่มั่นคง มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สุขภาพจะเข้มแข็งมั่นคงดีขึ้น มีความเข้มแข็งทางราศี มีการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ดาวพฤหัสบดีเล็งดาวประจำชีพคู่มิตร มิตรสหายจะให้ความช่วยเหลือ ปัญหาในชีวิตของท่านสามารถแก้ไขได้ คนรักเห็นใจและให้ความช่วยเหลือ คนที่ยังไม่พบรักก็จะได้พบรักที่ผูกพันอันลึกซึ้ง ควรลดอาการจู้จี้ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ขาดมือเพราะมีรายได้เข้ามาเป็นระยะๆ สิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จ ทำให้มีรายได้มากขึ้น แต่ก็มีรายจ่ายมาก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย จะได้ทำงานชิ้นสำคัญ มีความพึงพอใจในผลงานของตน จะได้พบคู่รักที่แอบแฝงด้วยผลประโยชน์และความลุ่มหลง ความรักมีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขให้กระจ่างเสียแต่เนิ่นๆ มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

ดาวเสาร์ในเรือนปุตตะกำลังคิดมากและมีความวิตกกังวลคิดมากเรื่องบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชา บุตรบริวารจะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ดาวพุธดาวประจำราศีเกิดได้มาตรฐานที่มั่นคง มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สุขภาพจะเข้มแข็งมั่นคงดีขึ้น มีความเข้มแข็งทางราศีได้มาตรฐานเกษตรอุจจ์ การติดต่อสื่อสารคึกคัก ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ดาวเทพีแห่งความงามทับราศีเกิด จะพบรักที่ถูกใจ ลีลาความรักกระชุ่มกระชวยมากขึ้น การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ เรื่องทรัพย์สินเงินทองควรรอบคอบ ทำให้กระจ่างและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง มีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคม จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย คนรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

ดาวเสาร์ได้มาตรฐานที่ดีในเรือนพันธุจะสนใจเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวและวงศ์ตระกูล ครอบครัวจะได้รับการพัฒนาและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ดาวพฤหัสบดีโคจรในเรือนปุตตะ จะโชคดี มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ บุตรบริวารให้คุณ ดาวลาภะและกดุมภะโคจรในเรือนลาภะ จะโชคดีได้ลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น จะได้ลาภเป็นสิ่งของเก่าๆ ซึ่งมีผลทางจิตใจ มีเงินทองไหลเข้ามาหลายสาย เงินทองถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม การเสริมความงาม ความเป็นสง่าราศีและภาพพจน์ของตนเอง มีการซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นจุดเด่นในหน้าที่การงาน ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น คนรักจะเอาอกเอาใจท่านมากเป็นพิเศษและมีโอกาสดีได้อยู่เป็นส่วนตัวกับคนรักมากกว่าช่วงใดๆ

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

เกตุสยามในเรือนศุภะ จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้าน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นภายในครอบครัว จะมีการเดินทางหรือการวางแผนเรื่องการเดินทาง วิถีการดำเนินชีวิตจะมีการพัฒนาดีขึ้น ดาวเสาร์โคจรในเรือนสหัชชะจะได้คบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง คนเก่าๆ คนแก่ๆ นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีงาม ดาวพฤหัสบดีในเรือนพันธุ จะมีการปรับปรุงบ้านเรือนและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ราหูเล็งราศีเกิดได้กีฏะเกณฑ์ การเจรจาตกลงจะประสบความสำเร็จ จะได้ทำนิติกรรมสัญญาในไม่ช้า จะได้พบรักที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว จึงควรมีความยับยั้งชั่งใจเลือกสรรแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ การรู้จักบริหารเงินทองด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จะมีงานพิเศษด้านการบริการสังคม มีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะมีการเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง คนรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ราหู(8)จรในภพที่ 6 เรียก “ราหูขันธพล” ส่งผลให้ต้องต่อสู้ดิ้นรน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยความเข้มแข็ง ศัตรูแพ้ภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ ศัตรูทำอะไรไม่ได้ ดาวเสาร์จรได้มาตรฐานเป็นเกษตรในเรือนการเงิน มีความวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงินเดินสะพัดดี มาตรฐานทางการเงินจะดีขึ้น ดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนสังคม จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนมีความรู้ความสามารถ ผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ มีเงินทองผ่านมือเข้ามามาก แต่จะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บ ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุน การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

เกตุสยามเล็งราศีเกิดจะมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพศตรงข้าม คนแปลกๆ คนต่างถิ่น ต่างแดน ราหูในภพ5 ควรดูแลและเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุตรบริวารคนใต้ปกครองให้ดี เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้ ดาวพุธศุกร์ในภพ 9 จะมีเรื่องสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัว ควรเอาใจใส่ดูแลเหตุการณ์ภายในบ้านให้ดี ดาวเสาร์จรทับราศีเกิดเป็นเกษตร จะมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ เอาใจใส่ เอาจริงเอาจัง รอบคอบ บุกเบิกและปฏิรูป เคร่งเครียดต่อหน้าที่การงานจนทำให้ดูหน้าแก่กว่าวัย มีจิตใจหนักแน่น ไม่ชอบเป็นคนเด่นดัง จะเป็นหัวหน้าคนได้ก็ต้องมีอายุงานมากจึงทำให้มีตำแหน่งใหญ่โต ดาวพฤหัสบดีดาวความรู้อยู่เรือนการเงิน ทำให้โชคดีมีช่องทางในการใช้ความรู้ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน โชคดีได้ลาภเป็นของเก่า ผลงานเก่า ๆ ที่ทำไว้ การมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จ บริวารเข้าแถวกันดี ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ดาวอาทิตย์อังคารโคจรในเรือนปัตนิ ควรรอบคอบในการทำข้อตกลงตกลงนิติกรรมสัญญา จะได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม แต่จะติดามมาด้วยปัญหาและอุปสรรค ดาวเจ้าเรือนการเงินและลาภผลจรมาทับราศีเกิด จะมีโชคลาภความสำเร็จเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ จะมีรายได้เข้ามาเกินความคาดหมาย ส่วนราหูอยู่ภพพันธุ ควรดูแลเรื่องครอบครัว ความเป็นอยู่ภายในบ้านให้ดี ควรรอบคอบเรื่องนิติกรรมสัญญา มีการเจรจาและจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทอง พี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อยดีอยู่เสมอ ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินโดยไม่จำเป็น จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ส่วนท่านที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้งานทำที่พึงพอใจ ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ คนรักมีโอกาสเดินทางร่วมกัน ข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆ จางหายไป

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ราหูในเรือนสังคม จะมีการเดินทางใกล้ ได้คบหาสมาคมกับผู้มีอิทธิพล พ่อค้า คนกว้างขวางในสังคม พุธดาวเจ้าเรือนปัตนิและศุกร์ดาวการเงินความรักโคจรในเรือนคู่ครองเพศตรงข้ามจะได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้ามคนรักที่ถูกใจ แต่จะเกิดความสับสนวุ่นวายมิใช่น้อย ควรระมัดระวังเรื่องการทำข้อตกลงและนิติกรรมสัญญา ดาวเสาร์อยู่ภพลาภะ จะได้ลาภและผลประโยชน์เป็นของเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจ จะได้สิ่งของต้องใจที่หาได้ยาก ดาวประจำตัวแอบอยู่หลังราศีเกิด ระยะนี้ชอบทำตัวอยู่เบื้องหลัง มีการตั้งตัวแทนให้พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดออกนอกหน้าแทน ความรักจะมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะได้รับประโยชน์จากผลงานเก่าๆ ได้สิ่งของเก่า ๆ จะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่อยู่ในมือของคนอื่นและค้างชำระนานแล้ว จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน การเจรจาทางธุรกิจประสบความสำเร็จและส่งผลดี จะได้พบมิตรที่ดีสามารถพึ่งพาอาศัยได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow