รองนายกอบจ.ยโสธรให้โอวาทน้องๆอาสากู้ภัยฯปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาที่ห้องปฏิบัติงาน นายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตัวแทน​ กลุ่มอาสากู้ภัยเฉพาะกิจกุศลสงเคราะห์​ ยโสธร​ได้เข้าพบและหารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเป็นจิตอาสา​ ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดยโสธร​ โดยนาย วีระศักดิ์​ โคตรสมบัติ​ รองนายก อบจ.ยโสธร ได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆกลุ่มจิตอาสากู้ภัยเฉพาะกิจกุศลสงเคราะห์ยโสธร ขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยแท้จริง​ โดยมี นายชาคริต สุนทรารักษ์ รองประธานสภา อบจ.ยโสธร และ นายวินิจฉัย ไตยสุทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ยโสธร เขตอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรร่วมในครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐