เขื่อนยโสธร-พนมไพรแจ้งเตือนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเฝ้าระวังน้ำหลากให้ปชช.เก็บอุปกรณ์ขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหาย

นายพงษ์พิศ ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เขื่อนยโสธร-พนมไพร โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งเตือน นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนเขตน้ำชีตอนล่าง เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำที่เขื่อนยโสธร-พนมไพร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากในหลายพื้นที่ทางตอนบน เขื่อนยโสธร-พนมไพรขึ้นไปมีฝนตกหนัก ดังนั้น เพื่อเตรียมการรองรับน้ำเหนือและรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม เขื่อนยโสธร-พนมไพร จะทำการปรับเพิ่มการระบายน้ำ ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนยโสธร-พนมไพร สูงขึ้นประมาณ 50 -100 ซม. ทั้งนี้ จะค่อยทำการเพิ่มการระบายเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับด้านเหนือและด้านท้ายเขื่อนฯ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำชีด้านท้ายเขื่อนฯ เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐