'ดร.เสรี'ชี้หากสังคมใดไร้ศาสนาสังคมนั้นก็เจ็บป่วยไม่มียารักษาจนเสื่อมทรุด

วันที่ 6 ก.ย.64 ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย บรรณาธิการบริหาร เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า … ทุกศาสนามีจริยธรรม (ethics) ที่สอนคนให้แยกแยะผิดชอบชั่วดี มุ่งมั่นทำความดี ละเว้นการทำชั่วเป็นเป้าหมายสูงสุด (summum bonum) แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่แก่นคือการสอนให้คนทำดีทั้งนั้น

เราจึงอาจมองว่าศาสนาเป็นยารักษาปัญหาสังคม หากสังคมใดไร้ศาสนา สังคมนั้นก็เจ็บป่วยไม่มียารักษา ก็มีจะเสื่อมทรุด และล่มสลายไปในที่สุด

วันนี้ขอพูดเรื่องศาสนา เพราะอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รู้ว่าก่อนที่ ดร. เสรี จะเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักสื่อสารมวลชน นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักการตลาด เป็นอะไรมาก่อน

ตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวรรณคดีอังกฤษ (มธ) ปริญญาโทสาขาวาทวิทยา (u.of wahington) ปริญญาโทสาขาโฆษณา (northwestern u.) และปริญญาเอกสาขาวารสารศาสตร์ (southern illinois u.) ได้สอนอะไรมาบ้าง

1. ภาษาอังกฤษ
2. มนุษย์กับวรรณคดี
3. ศาสนาเปรียบเทียบ
4. วรรณคดีวิจารณ์
5. ตรรกวิทยา (เขียนตำราด้วย)
6. การเขียนบทความ
7. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
8. การตลาด
9. มนุษยสัมพันธ์
10. ทฤษฎีการสื่อสาร
11. สื่อมวลชนกับสังคม
12. สื่อสารการเมือง
13. สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
14. การวิจัย
15. การสื่อสารการตลาด
15. ทฤษฎีการจัดการ
16. ยุทธศาสตร์การแข่งขันของชาติ
17. การสร้างตราสินค้า
18. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
19. การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
20. การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

เอาแค่นี้ก่อนนะคะ 6 รายการแรก เป็นวิชาที่ไม่ค่อยมีคนรู้ เพราะเป็นงานให้ห้องเรียน ไม่ได้มีภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน และเดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนแล้ว

ส่วนจาก 7-20 นอกจากสอนในห้องเรียนแล้วยังได้ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนด้วย จึงเป็นที่รู้จักว่าเป็นนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารเท่านั้น

แต่ด้านวรรณคดีและด้านศาสนาเปรียบเทียบยังสอนได้อยู่นะคะ.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐