"ประธานชวน"แจ้งที่ประชุมสภาฯ"2ส.ส.ภท."หยุดปฏิบัติหน้าที่หลังคำสั่งศาลฎีกาเหลือสมาชิกทำหน้าที่ได้480คน

วันที่ 8 ก.ย.64 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้เปิดให้สมาชิกได้หารือถึงความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 30 คน จากนั้นนายชวน ได้แจ้งสมาชิกถึงคำสั่งศาลฎีกาว่าได้มีคำสั่งรับคำร้อง คดีหมายเลขดำที่ คมจ.3/2564 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ผู้ร้อง นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส. จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจไทย ผู้คัดค้านที่ 1 และนายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส. จังหวัดพัทลุง พรรคภูมิใจไทย ผู้คัดค้านที่ 2 กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (ชั้นรับคำร้อง) ไว้พิจารณาวินิจฉัย และไม่ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เป็นผลให้นายฉลอง และนายภูมิศิษฏ์ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรคสาม ดังนั้น ส.ส.ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ขณะนี้มีจำนวน 480 คน องค์ประชุมครึ่งหนึ่งคือ 240 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐