ลูกเสือศรีสะเกษเขต3แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุมอบธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

วันที่ 8 ก.ย.64 ที่โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้เป็นประธานกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ธารน้ำใจคนลูกเสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยมีนายสุนทร กุมรีจิตร นายกสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 และคณะสมาชิกสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลขุขันธ์ เช่นเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ในโอกาสนี้นายแพทย์ประวิทย์ เสรีขจรจารุ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ ก็ได้มอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 จำนวน 4 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชิวิตประจำวันด้วย

นายสุนทร กุมรีจิตร นายกสมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 กล่าวว่า สมาคมครูบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ในปีนี้ โดยเปลี่ยนรูปแบบจากงานสังสรรค์เป็นกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ธารน้ำใจคนลูกเสือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 มอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ให้แก่โรงพยาบาลขุขันธ์เช่นเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนลูกเสือในพื้นที่เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และลูกเสือทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆใกล้บ้านตนเอง เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จะได้ประโยชน์และได้บุญมาก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow