โควิดคร่าเพิ่ม188ติดเชื้อใหม่13,897หาย13,527

วันที่ 16 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 13,897 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 394 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,405,374 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 13,527 ราย เสียชีวิต 188 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 14,859 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐